Blå Wolfram Oxid (BTO)

Blue Tungsten Oxid Picture

Introduktion

Blå volframoxid avser en klass av mörkblå förening innehållande volfram (Ⅵ) och volfram (V) blandat valens tillstånd. Blå volframoxid är produkten av reduktant och volframföreningar. Kompositionen av blå volframoxid är komplex, bland vilka det finns också intermediära oxider som WO2 och W4. Om komponenterna av blå volframoxid beräknas av WO, skulle dess W-innehåll vara 82,13%. Dess W Innehållet är mycket mer än WO 3 . Enligt produktstandarden för BTO, WO 3 Innehållet ska vara 99,95%, bland annat W-innehållet är 80,00% ~ 80,80%.

Producerande metod

Blå volframoxid kan framställas genom APT-kalcineringsmetod, APT mild vätereduktion metod, inre reduktionsmetod och jonbytesmetod.

Kemisk specifikation

Kvalitet:A WO2.8-2.97 Innehåll(%min):99.95
Densitet: 2.4-2.8g/cm3 Kornstorlek:12-19um
Förorening(%max)
Element Al As Bi Ca Cd Cr Co Cu Fe K Mg Mn
MAX 0.0005 0.0010 0.0001 0.0010 0.0001 0.0010 0.0010 0.0003 0.0010 0.0010 0.0007 0.0010
Element Mo Na Ni P Pb S Sb Si Sn Ti V /
MAX 0.0020 0.0010 0.0007 0.0007 0.0001 0.0007 0.0005 0.0010 0.0002 0.0010 0.0010 /